મુખ્યમંત્રી બાળ સેવા યોજના | Mukhyamantri Bal Seva Yojana Gujarat 2022

મુખ્યમંત્રી બાળ સેવા યોજના | Mukhyamantri Bal Seva Yojana Gujarat 2022

મુખ્યમંત્રી બાળ સેવા યોજના | Mukhyamantri Bal Seva Yojana Gujarat 2022Mukhyamantri bal seva yojana form Gujarat | મુખ્યમંત્રી બાલ સેવા યોજના pdf | દર મહિને રૂપિયા 4000 ની સહાય । Mukhyamantri Bal Seva Yojana Gujarat 2022 | Mukhyamantri bal seva yojana form pdf.

Mukhyamantri Bal Seva Yojana Gujarat 2022: The Gujarat Government Will Provide A Monthly Financial Aide Of ₹2,000 To Children Who Have Lost A Parent To COVID-19. The Financial Assistance Would Be Provided Under Mukhya Mantri Bal Seva Yojna. The Scheme Would Be Launched On August 2, Wherein The Money Would Be Transferred To The Bank Accounts Of These Children.

The Gujarat Government Will Provide A Monthly Financial Aide Of ₹2,000 To Children Who Have Lost A Parent To COVID-19. The Financial Assistance Would Be Provided Under Gujarat Mukhya Mantri Bal Seva Yojna.The Scheme Would Be Launched On August 2, Wherein The Money Would Be Transferred To The Bank Accounts Of These Children.At Least 776 Children, Who Were Orphaned Due To COVID-19, Received The First Monthly Instalment Of ₹4,000 Each Under The Bal Seva Yojna Gujarat , Earlier This Month.

Mukhyamantri Bal Seva Yojana Gujarat 2022
Name Mukhyamantri Bal Seva Yojana Gujarat 2022
Launched By Gujarat Government
Beneficiaries Children
Objective Rs 6,000 Per Month
Start Date Of Application 25th July 2021

The State Government Has Now Decided To Extend The Benefit Of This Scheme To Children Who Have Lost One Of Their Parents To Covid-19, Said Sunaina Tomar, Additional Chief Secretary Of The Social Justice And Empowerment Department, In A Written Communication To District Collectors.

On August 2, Chief Minister Vijay Rupani Will Launch This Scheme For Such Children, By Transferring The First Monthly Instalment Of ₹2,000 Into The Bank Accounts Of Each Beneficiary Child Identified By The Authorities, Tomar Stated In The Letter.

She Further Asked The District Collectors To Open Bank Accounts For Eligible Children Within Three Days.

Important Link: Click Here

Mukhyamantri Bal Seva Yojana Form Gujarat : click in this website
Previous Post Next Post
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો