ઓછી કિંમતમાં આ કંપનીઓ આપી રહી છે ડેટા અને કૉલિંગની સુવિધા, જાણો કઇ કંપનીની શું છે ઓફર.

ઓછી કિંમતમાં આ કંપનીઓ આપી રહી છે ડેટા અને કૉલિંગની સુવિધા, જાણો કઇ કંપનીની શું છે ઓફર.

Every company in the market right now is offering good data at affordable prices to its customers, including data, calling as well as some free subscription packs.


New Delhi: Every company in the market right now is offering good data at affordable prices to its customers, with the customer getting data, calling as well as some free subscription packs. Each plan varies according to cost and data. If you are looking for a data calling prepaid plan with 28 days validity and calling facility, here we are showing you the details of the best plan, which will be beneficial for you as the price of this plan is around Rs. 129.

Geo's plan is very beneficial, this plan is Rs 129, it comes with 28 days validity and 2GB data. In this plan you will get unlimited calling facility on all networks. It comes with 300 SMS and a free subscription to Geo apps. This plan is best for low data users.

Vodafone-Idea is also getting a Rs 129 plan. However, this plan is valid for 24 days only. The plan comes with unlimited calling, 300 SMS and 2 GB of data. You are not getting any kind of subscription in this plan.

This Airtel plan is available to you with a validity of 24 days. You will get 2GB of data, unlimited calling and 300 SMS. The plan also comes with a free trial of Amazon Prime, a subscription to Airtel Extreme and Wink Music.

સંપૂર્ણ jio પ્લાનની માહિતી વાંચવા માટે અહિ ક્લિક કરો
Previous Post Next Post
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો